Den nye solparken skal bygges i Gendringen i Nederland der selskapet Netterden utvinner sand og grus, melder Vattenfall i en pressemelding. Utvinningsarbeidet har gjennom årene resultert i en menneskeskapt dam