– Innbruddet kom i form av et såkalt «Brute-force»-angrep. I praksis betyr det at inntrengerne gikk løs på brukerdatabasene og prøvde ulike passordkombinasjoner