Dette skal skje ved at de sammen etablerer verdikjeder fra produksjon til sluttbruker.

De to samarbeidspartnerne opplyser i en børsmelding at de har identifisert flere prosjekter.

Investerer i hydrogen innen transport

Bergensbaserte Greenstat, som ble etablert i 2015 som et datterselskap av Christian Michelsen Research, investerer og utvikler prosjekter innen grønn energi - herunder også hydrogen.

Everfuel er et dansk selskap som er notert på børsen Euronexth Growth i Oslo. Selskapet bygger ut produksjon, distribusjon og et nettverk av fyllestasjoner.

– Regional utvikling er avgjørende for å få fart på implementeringen av hydrogen over hele Norge, sier Everfuel-sjef Jacob Krogsgaard i meldingen.

Planlegger 15-20 stasjoner

Han sier selskapet har ambisjoner om å bygge 15-20 bensinstasjoner i Sør-Norge. Etter det planlegger Everfuel å utvide nordover og med flere stasjoner.

– Vi ser frem til at vi i fellesskap skal utvikle løsninger som gjør at hydrogen blir tilgjengelig for et voksende marked, sier Greenstat-sjef Vegard Frihammer.