Av sakene Europower Energi publiserte i april, var det disse titlene som fattet størst interesse blant våre lesere. Klikk på titlene for