Av de sakene som Europower Energi publiserte i mai, var det disse titlene som