På tampen av forrige uke ble det kjent at det er endringer i toppen av konsernet Bodø Energi. Etter å ha styrt konsernet i over 20 år, går Arne Juell av med pensjon i år – året han fyller 67 år. Det bekrefter styreleder Stig Fossum overfor Europower.

Arne Juell takker for seg som konsersjef etter over 20 år i Bodø Energi. Foto: Bodø Energi

Det er altså Monica Hansen Fjellstad (51 år) som er ny konsernsjef. Hun kommer fra en stilling som direktør i Bodø Energi Varme som er fjernvarmeselskapet i Bodø Energi, samt i BE Energimontasje/Frost Kraftentreprenør i Bodø energi. Hun har også vært en del av konsernledelsen, og har vært i konsernet siden 2012.

– Hvorfor var dette en jobb du ønsket deg?

Jeg synes Bodø Energi sitt samfunnsoppdrag er veldig meningsfylt. Jeg har veldig lyst å videreutvikle Bodø Energikonsernet, bidra til fornybare energiløsninger og bærekraftige utvikling av samfunnet, sammen med alle de dyktige og engasjerte medarbeiderne i konsernet, sier hun til Europower.

Det var etter tre intervjurunder at Fjellstad fikk tilbud om jobben.

– Vi er svært glade for at Monica har takket ja til jobbtilbudet, og jeg er helt sikker på hun blir en god konsernsjef som tar selskapet inn i framtida, sier styreleder Stig Fossum.

Bodø Energi er et kraftkonsern som er 110 år gammelt.

– Flere og flere kvinner

Energibransjen er en mannstung bransje, og på en nylig avholdt konferanse i regi av Nordic Energy Equality Network, ble det lagt frem tall på at man i nordiske energiselskap har en kvinneandel på fem prosent i «ledende stillinger». Hva tenker Fjellstad om dette?

– Energibransjen har tradisjonelt vært ledet av flest menn i veldig mange år, men jeg registrerer at det nå er flere og flere kvinner som sitter i ledende posisjoner, svare Fjellstad.

– Hva er de viktigste utfordringene som Bodø Energi står overfor i tiden som kommer?

– Å skape vekst innenfor både nye og etablerte forretningsområder.

– Og hvordan har du tenkt å ta tak i disse?

– Med stort engasjement og med samhandling, avslutter hun.

Fjellstad starter i den nye jobben 1. august.