Statnett inviterte i den anledning til et webinar rett før påske for å fortelle om arbeidet som gjøres for å redusere prisforskjellene mellom nord og sør.

Prisforskjellene i Norden har økt kraftig gjennom 2021. Forskjellene i priser innad i Norge ser ut til å fortsette en god stund fremover. For mars måned var strømprisen i Oslo mer enn tolv ganger høyere enn strømprisen i Tromsø.

Områdeprisene synliggjør flaskehalser i nettet som er med å begrense kraftflyten mellom de forskjellige områdene i Norden.