Det er en rekke saker som ligger til behandling i Olje- og energidepartementet. Om disse vil få et annet utfall når Listhaug og Frp forlater departementet, vil være helt avhengig av hvilket parti med hvilken statsråd som overtar.

Vindkraft på land: Den foreslåtte vindkraftrammen ble skrotet, og regjeringen har sagt de vil utarbeide nye retningslinjer. Både Kjell-Børge Freiberg og Sylvi Listhaug har gitt uttrykk for at det skal bli strengere å bygge ut. Venstre har vært noe mer positiv til vindkraft, mens KrF er mest opptatt av hensynet til lokalsamfunnet. I Høyre har Erna Solberg gitt uttrykk for stor skepsis til mye vindkraft. Her kan statsråden bli avgjørende for detaljene. Noen måneder før Listhaug tiltrådte omtalte hun vindmøller som noe svineri. Det synes derfor åpenbart at det er en fordel for utbyggerne at det ikke er Listhaug som skal utforme de nye retningslinjene.

NorthConnect: Venstre og Høyre var med på forliket som ble inngått med Ap og MDG som innebærer at man skal erfaringer fra de andre kablene før NorthConnect eventuelt får konsesjon. KrF var ikke med på dette forliket, men regjeringen som helhet føler en forpliktelse til forliket, selv om det i ettertid har vært spørsmålstegn om hva man egentlig ble enig om. Både Sylvi Listhaug, Siv Jensen og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi har uttrykt sterk skepsis til NorthConnect, fordi at den vil kunne bety høyere strømpris for forbrukerne. Faktisk nevnte Siv Jensen denne saken spesielt i dag som en sak det kan bli kamp om på Stortinget. De som vil bygge ut NorthConnect er helt klart tjent med at Frp nå forlater OED.

Utjevning av nettleien: Stortinget har pålagt regjeringen om å utrede utjevning. Det er dermed en sak den nye statsråden må legge frem. Dette var KrF sin kampsak da det ble forhandlet om regjeringserklæring, og en eventuell KrF-energiminister vil nok strekke seg lengre enn statsråder fra Venstre og Høyre på dette området.

Skatt på vannkraft: Her har de tre gjenværende regjeringspartiene vært samstemt: De er kritiske til forslagene som Sanderud-utvalget la frem. Alle de tre partiene gikk til valg på å lette skattetrykket til vannkraftbransjen. Skattesaken håndteres av Finansdepartementet, og det vil dermed være den nye finansministeren som skal håndtere denne saken. Om regjeringen ønsker endringer i skattelovene, må forslagene oversendes Stortinget.

Vindkraft til havs: Regjeringens forslag om satsing på havvind er sendt på høring. Det er små forskjeller mellom Høyre, Venstre og KrF når det gjelder havvind, ingen av partiene har markert seg på dette området. Satsingen vil mest sannsynlig kreve lovendringer, og må behandles av Stortinget.

Effekttariffer: Har ikke kommet til departementet, siden NVE ennå ikke har kommet med sine nye forslag, men disse er rett rundt hjørnet. Hverken Høyre, KrF og Venstre har engasjert seg nevneverdig i saken. Det er ikke sikkert innføringen av effekttariffer krever lovendringer, og det er derfor ikke sikkert saken vil bli behandlet av Stortinget. I så fall kan statsråden bli avgjørende for detaljene.

Stoppregelen: Handler om hva som skal være siste frist for svenskene å kvalifisere seg til sertifikatproduksjon. Det er foreslått år 2030, som er nesten åtte-ti år etter målsettingene er oppnådd. Saken er fullstendig usynlig i Norge, ingen politikere har sagt noe som helst, men den svenske energiministeren Anders Ygeman røpe nylig at det pågår forhandlinger med Norge. Mest sannsynlig vil det ikke ha noen betydning hvilket parti statsråden kommer fra.

Det er så langt ikke kommet noen signaler fra regjeringen om hvem som tar over de sju statsrådspostene som Frp har. Det er heller ikke sagt noe om når statsrådskiftene vil skje.