Med byggestarter, demonstrasjoner og et hardnet ordskifte har norsk vindkraft ligget langt fremme i nyhetsbildet den siste tiden. En god del av motstanden mot