DNV har intervjuet nærmere 1100 energieksperter og erfarne bransjefolk fra over 90 land verden over, nå i desember og januar. Det er en studie som gjøres hvert år.

Årets rapport viser at 87 prosent av dem som jobber innen kraft og fornybar ser lyst på framtiden og egen vekst. For energibransjen totalt sett er tallet 74 prosent. Samtidig mener 72 prosent at forretningsmulighetene er større enn risikoen innen fornybar.

– Vi ser en betydelig økning i optimismen på egne vegne i forhold til tidligere.