Fusjonsprosessen mellom Agder og Glitre har allerede en lang historie. Første melding om samtaler kom i september 2020.

Først halvannet år senere kom meldingen om at forhandlingene var ferdige, eierfordelingen klar og at styrene anbefalte fusjon. Nå er det er opp til eierne.

Drammen kommune er sentral siden akkurat denne kommunen har 50 prosent direkte eierskap i Glitre Energi - og ytterligere 12 prosent indirekte ved å være største eier Vardar.

Sak oppdatert: I Drammen sa formannskapet ja til fusjon, og mandag denne uken fulgte kommunestyret opp.