EAM Solar er et solcelleselskap som gikk på børs allerede i 2013. Den gang ble