Pressemelding fra NVE: I 2015 ble det satt vilkår om å rive kraftledningen som går gjennom Vågå og Sel. NVE har nå gitt Eidefoss Nett tillatelse til å beholde den, blant annet