Eidsiva, som vant avtalen i konkurranse med flere energiselskap, vil motta restavfall som er et energiråstoff fra 250 000 innbyggere i Midt-Gudbrandsdalen, Lillehammer, Gjøvik, Toten, Land,