I dag ble det kjent at Statkraft har satt seg nye vekstmål for fornybar energi. Her økes veksttakten for sol, landbasert vind og batterikraft til 4 GW per år, mens vekstambisjonene for vannkraft, havvind og grønt hydrogen også økes slik at den totale, fornybare produksjonskapasiteten skal være på opp mot 30 GW innen tiåret er omme, heter det i en melding.

Tidligere har Statkraft sagt at de ikke vil satse på solkraft i Norge – kun utenfor landets grenser. Men nå forteller konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til Europower at den nye strategien åpner for en satsing også her til lands.