– Den pågående pandemien og de tilhørende smitteverntiltakene har redusert aktiviteten i økonomien. Det gjør det nødvendig at politiske myndigheter