Svovelheksafluorid, eller SF6, er en svært skadelig drivhusgass. Og aldri har det vært høyere konsentrasjon av denne i atmosfæren. Den siste tiden har flere trukket frem at veksten i