Selskapetfokuserer på utvikling av IT-løsninger innenfor energimarkedet med spesieltvekt på Big Data og kunstig intelligens. Utviklingen det siste året har værtsvært positiv og nå er det behov for å styrke arbeidsstokken betydelig.

- EsmartSystems har hatt et svært godt år med økt oppdragsmengde og mye positivoppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Som en følge av dette opplever vistor etterspørsel i markedet og selskapet har behov for flere dyktige medarbeideresom kan være med å løfte selskapet til nye høyder, sier administrerendedirektør Knut H.H.