Selskapetfokuserer på utvikling av IT-løsninger innenfor energimarkedet med spesieltvekt på Big Data og kunstig intelligens. Utviklingen det siste året