Satsingen på big data, Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens har vist seg å være lønnsom for