Satsingen på big data, Internet of Things (IoT) og kunstig intelligens har vist seg å være lønnsom for det norske IT-selskapet Esmart Systems. Selskapet har utviklet en teknologiplattform som kan motta, behandle, analysere og visualisere store mengder data i sanntid.

Siden oppstarten i 2013 har selskapet hatt en betydelig vekst og vil i løpet av året trolig være opp i godt over 100 ansatte. I løpet av året skal de også åpne kontor i Oslo.

- Vi søker etter 50 nye personer, og har stort behov for flere dyktige medarbeidere til vårt hovedkontor i Halden.