Faren for energimangel til høsten henger over Europa som en mørk sky. Russland har lagt en brems på gassleveransene til kontinentet, og flere europeiske land går nå drastisk til verks for å finne måter å fylle energilagrene sine på.

I Tyskland skal de stanse alt kjøp av russisk kull og olje innen året er omme. For å dekke gapet som da oppstår i energiforsyningen, har myndighetene blant annet besluttet å gjenåpne nedlagte kullkraftverk. Det samme har Ungarns regjering besluttet.