– Vi har hatt «perfect fit» som prosjektnavn, og det er en god beskrivelse av hva vi mener denne kombinasjonen er. Vi slår sammen to sterke fagmiljøer med solid bransjekompetanse og stor interesse for energifeltet, og vi kobler solide digitale inntekter i enerWE med Europowers sterke posisjon som abonnementsprodukt i energibransjen, sier styreleder Trond Sundnes i Europower.

Fusjonen vil gi nye muligheter både redaksjonelt og kommersielt.

Økte muligheter

– For leserne og abonnentene betyr dette en styrket redaksjon som kan levere mer og bedre journalistikk om og for energibransjen. For kommersielle kunder og partnere av Europower og enerWE betyr dette helt nye muligheter for å nå ut, fortsetter Sundnes.

Energibransjen spiller en nøkkelrolle i det norske samfunnet, og for NHST er det viktig å dekke bransjen godt både redaksjonelt og kommersielt.

– Norge er en energinasjon, og energi er verdens viktigste råvare. Gjennom denne fusjonen styrker vi vårt arbeid med å løfte energispørsmålene høyere opp på samfunnsagendaen, sier Ivar Viktil, styreleder i enerWE.

Begge merkevarer beholdes

Europower blir den redaksjonelle merkevaren for de fusjonerte selskapene, mens enerWE beholdes som en kommersiell merkevare.

– Chul Christian Aamodt har sammen med redaksjonen i enerWE skapt en unik merkevare i energibransjen gjennom sine oransje T-skjorter og stå-på-vilje på vegne av kundene. Den tar han nå med seg inn til NHST, sier Sundnes.

Eierskapet

NHST Media Group eier fra før de ledende norske publikasjonene innen sjømat, i tillegg til internasjonale publikasjoner innen energi, sjømat og shipping. Etter fusjonen sitter NHST med 66,7 prosent av aksjekapitalen mens aksjonærene i enerWE sitter med 33,3 prosent.

– Fusjonen med enerWE er i tråd med NHSTs ambisjoner om å styrke posisjonen som Norges ledende mediehus for næringslivspublikasjoner, sier Sundnes.

NHST har som del av avtalen sikret seg en put/call opsjon på å kjøpe ut enerWE-aksjonærene i 2025. Dette betyr at NHST har en rett og en plikt til å kjøpe dem ut.

Europower og enerWe- fusjonerer. Foto: EO/enerWe

Europower AS er Norges ledende nyhetsleverandør og analysebyrå om og for kraftbransjen, gjennom europower-energi.no, magasinet Europower Energi og kundemagasinet Vår Energi.

enerWE er en åpen nettavis som dekker den norske energibransjen, og som tilbyr et sett med kommersielle tjenester, inkludert merkevarebygging, konferanser og webinarer.