Vannkraftbransjen har et vell av datasystemer som ikke snakker sammen. Utveksling av data mellom ulike aktører blir ofte vanskelig på grunn av ulike kodeplaner, strukturer og dataformater. Det er