Lnett (tidligere Lyse Elnett) har nettområde i Rogaland. Utsettelsen kommer frem i en melding lagt ut på nettsidene til morselskapet Lyse.

– Regjeringen er sammen med SV enige om at ny modell for nettleie skal utsettes, og ikke innføres 1. januar. Lnett regner med at Stortinget fatter vedtak om utsettelse, og beholder derfor dagens modell for nettleie også etter 1. januar 2022, heter det i meldingen.

– Ønsker å lytte til politikerne