Høye strømpriser er ikke lenger noe nytt. Mandag når prisen for forbruker nesten 3,50 kr/kWh inkludert avgifter og nettleie mellom klokka 08 og 09, viser foreløpige tall fra Nord Pool. Områdeprisen når da toppen i Sør-Norge, med netto 2,36 kr/kWh.

Made with Flourish

I de to travleste morgentimene ligger Sør-Norge og det svenske hovedstadsområdet, som også inkluderer Göteborg, nærmest likt i pris. Resten av døgnet er forskjellene derimot store.

Døgnområdeprisen i NO1 er på knapt 2,04 kr/kWh før avgifter. Det er «bare» det niende dyreste strømdøgnet for Sør-Norge hittil i år. Prisen holder seg dermed høy etter denne uka, som ble tidenes tredje dyreste strømuke i Sør-Norge. Bare ekstremuka ved juletider i fjor og ei uke midt i mars tidligere i år, har hatt høyere strømpriser.

19 ganger svenskeprisen ved midnatt

Fra midnatt og fram til klokka 05.00, deretter fra klokka 12 til 17 og til slutt den siste timen før midnatt mandag, ligger timesprisene i NO1 minst ti ganger høyere enn i SE3. Størst forskjell er det like før midnatt. Da betaler strømkundene i Sør-Norge mer enn 19 ganger prisen i Sverige: 206 øre/kWh mot 10,1 øre/kWh.

Hele døgnet under ett ligger NO1 over halvannen krone høyere per kWh enn SE3. Bare én gang tidligere i år har differansen vært større målt i kroner: 28. mars var NO1 161 øre/kWh dyrere enn det svenske hovedstadsområdet.

Ny dag med nettoimport fra England

Prisområdet NO1 er ikke dyrest i Norden mandag; prisen i DK1 ligger like over. Strømprisene i Nord-Europa ligger mandag rundt 5 prosent over det sørnorske nivået.

Prisen i England ligger også under Sør-Norge mandag. Dermed importerer igjen Norge mer strøm via englanskabelen (8,8 GWh) i de timene der britene ligger over det norske prisnivået, enn det vi eksporterer når situasjonen er motsatt (3,6 GWh).