– Nå gjør Forbrukerrådet det enklere å sjekke om du betaler mer enn du må for strømmen, het det i en melding onsdag.

I dag torsdag er nyheten en helt annen:

– Vi ser at prismodellen som er lagt til grunn, ikke tar tilstrekkelig høyde for variasjonene i spotprisene vi har sett det siste halvåret. På bakgrunn av dette har vi bestemt oss for å midlertidig trekke tilbake tjenesten, sier Inger Lise Blyverket til Europower.

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet

Forbrukerdirektøren forteller at de har mottatt flere henvendelser knyttet til «Fakturasjekken» som ble lansert onsdag.

– Resultatet blir ikke like presist som i våre tester som ble gjort med mer stabile priser, sier Blyverket.

Hun legger til at store variasjoner i strømforbruk, gjorde at avtaler kan komme ut med ulik rangering.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at kan være forvirrende, sier hun til Europower.

Dårlig avtale

Europower er kjent med at både Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene i løpet av torsdagen sendte krav til Forbrukerrådet om at tjenesten måtte fjernes.

Europower rakk å teste ut tjenesten før den ble borte.

Helt kort gikk «fakturasjekken» ut på at kunder kunne taste inn forbruk og strømregning, og umiddelbart få en vurdering om avtalen var god eller ikke.

Hvis den samlede regningen (påslag + månedsbeløp + diverse) var under 3 øre/kWh ble det definert som en god avtale.

Endte utregningen på mellom 3 og 6,5 øre/kWh, ble det definert som en middels avtale, mens alt over 6,5 øre/kWh fikk stempelet «dårlig avtale».

Sjablongmessig tilnærmingen

Så langt, så greit. Problemet var at modellen ikke tok høyde for at strømprisen varierer gjennom døgnet.

For mai brukte Forbrukerrådet en spotpris på 207 øre/kWh som grunnlag i NO1 (Østlandet). Månedsprisen hos Nord Pool endte på 206,2 øre/kWh.

Forbrukerrådet la altså på 0,8 øre/kWh for å kompensere for at strømprisen varierer gjennom døgnet, og at deler av forbruket skjer når prisen er høy.

Forbrukerrådet skrev at de har «…regnet inn variasjoner i forbruket basert på NVEs estimater basert på et typisk forbruk gjennom dagen…».

Hvordan denne sjablongmessig tilnærmingen slo ut, ville være helt avhengig forbruksmønsteret til hver enkelt kunde.

Null øre ble til åtte øre

Europowers journalist brukte sin private strømregning for å teste tjenesten. I mai ble det fakturert 215 øre/kWh fra strømleverandøren. Det er uten påslag.

Grunnen til at prisen var høyere en månedsprisen fra Nord Pool, er at deler av forbruket skjedde i timer hvor prisen var høyere enn snittprisen. Dette er normalt forbruksmønster.

I den nye tjenesten definerte Forbrukerrådet differansen mellom 215 øre og 207 øre, som et påslag fra strømleverandøren. Men at fakturert pris var høyere enn snittprisen, hadde jo ingenting med strømavtalen å gjøre. Det handler kun om forbruksmønster.

Forbrukerrådet la likevel ansvaret på strømleverandøren. De skrev at påslaget fra leverandøren var 8 øre/kWh, selv om det i realiteten var 0 øre/kWh.

Dommen var at dette er en dårlig avtale, og den ble belønnet med et surt rødt fjes.

Ny melding på nettsiden. Foto: Forbrukerrådet

– Trekker tjenesten midlertidig

Forbrukerrådet ga altså strømleverandørene ansvar for noe som ligger utenfor deres kontroll, nemlig forbruksmønsteret til kunden.

Etter at Europower stilte spørsmål til Forbrukerrådet om hvordan de kunne forsvare denne praksisen, kom beskjeden fra forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket:

De trekker tjenesten.

– Vi har bestemt oss for å midlertidig trekke tilbake tjenesten, for å kvalitetssikre presentasjon og resultater. Det er kjedelig å trekke fakturasjekken dagen etter at vi lanserte den, men når vi selv ser at løsningen ikke er god nok for forbrukerne, er det rett beslutning å ta, sier Blyverket til Europower.

I en melding som har gått ut til organisasjonene skriver Forbrukerrådet at de jobber med en integrasjon mot Elhub, og mener at en slik integrasjon vil løse problemene.

– Må jo få matematikken til å stemme

En av dem som reagerte på den nye tjenesten, var Siv Nesfossen. Hun er markedssjef i Ustekveikja.

Siv Nesfossen, markedssjef i Ustekveikja. Foto: Privat

– Vi reagerte på at matematikken i den nye tjenesten ikke stemte. Den tok ikke hensyn til hva slags avtale man har, og tallene de brukte så heller ikke ut til å stemme, sier hun.

Markedssjefen prøvde seg frem, og la inn null i både påslag og fastavgift på sitt faktiske forbruk.

– Selv da var dommen at «en passe god avtale». Da lurte jeg på hva Forbrukerrådet egentlig ville med tjenesten, sier Nesfossen.

Hun mener at det bør være et minimum at Forbrukerrådet forstår forskjellen på gjennomsnittlig spotpris og timepris.

– I mai var spotprisen høyere enn snittprisen i mer enn 500 av de 744 timene i måneden. Vektingen Forbrukerrådet brukte var helt feil, sier markedssjefen.

Nesfossen sier at Ustekveikja i utgangspunktet er positiv til pris-sammenligninger.

– Det vil være fint om kunder som betaler for dyre unødvendige ekstratjenester, blir gjort oppmerksom på det. Men i en slik modell må jo Forbrukerrådet få matematikken til å stemme, eller så vil det bare være bare misvisende, sier hun.