Havområdet fylkeskommunen har foreslått er et justert område som ble utredet av NVE forrige gang da havvind var på dagsorden, 2012. Den rapporten ble imidlertid lagt i skuffen. Nå er havområdet Træna Vest blant områdene som vurderes på nytt for havvindutbygging.

Fylkesrådet i Nordland ber Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurdere havvindproduksjon utenfor Træna på Helgelandskysten. Hovedårsaken er at Nord-Norge står i fare for å mangle kraft om noen år, ifølge fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune.

– Det viktigste er at vi trenger kraft.