Døgnprisen for strøm blir på 1,72 kr/kWh i Oslo-området (NO1) og Bergen-området (NO5), viser tallene fra Nord Pool. Prisene i disse områdene faller til under 1,40 kr/kWh før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte natt til onsdag. Deretter stiger prisene til toppen blir nådd med en timepris på 1,92 kr/kWh klokka 18.

I NO2 (sørlige del av Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) blir døgnprisen på 2,67 kr/kWh. Det er over 50 øre høyere enn tirsdag, men knapt 70 øre/kWh under rekordnivået fra tirsdag i forrige uke.

Målt i prosent stiger strømprisen 12 prosent i Oslo- og Bergen-området til i morgen, mens økningen er nesten 27 prosent på Sørlandet.

Bak døgnprisen ligger det imidlertid langt større svingninger i timeprisene i NO2, enn det NO1 og NO5 får. Bunnen er på 1,40 kr/kWh klokka 05, før prisene stiger til en topp klokka 22. Da er prisen 3,94 kr/kWh. Inkludert nettleie og avgifter tilsvarer det en pris ut til forbruker på rundt 5,50 kr/kWh, avhengig av lokal nettleie. For forbrukerne slår strømstøtten inn og sørger for at prisen faller til knapt 2,30 kr/kWh i den dyreste timen onsdag kveld.

Klokka 22 er da prisene i Kristiansand 2,20 kr/kWh høyere enn i Oslo – en forskjell på 127 prosent.

Om vi ser på historikken hos Nord Pool som går tilbake til 2013, er et svært sjelden at det ene prisområdet er dobbelt så dyrt som det andre, når vi sammenlikner NO1 og NO2. Før juli i år har det knapt skjedd at Sørlandet har vært dobbelt så dyrt som Oslo.

Prisforskjellen for hele døgnet ligger fortsatt på rundt 55 prosent, omtrent det samme bildet som vi har sett tidligere. Som Europower skrev mandag, har prisene i de to områdene skilt lag de siste ukene.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) er prisene akkurat som før – nesten null. Grafikken viser timeprisene for noen utvalgte prisområder onsdag:

Made with Flourish

I løpet av de siste 24 timene har det både blitt klart at EU-landene er enige om et frivillig kutt i gassforbruket, og at Russland har strupet overførselen til Tyskland via Nord Stream 1-ledningen til 20 prosent av kapasiteten, ved å stenge ytterligere en turbin. Det har gitt voldsom økning i gassprisene det siste døgnet.

Sørlandet importerer strøm

Også onsdag er kraftflyten slik at det kommer strøm inn til Sørlandet totalt sett. Strømmen går i den retningen prisene er høyest. Som vanlig er det full flyt fra NO1 og NO5 til Sørlandet. Av disse forbindelsene er det NO1 til NO2 som er den viktige målt i volum.

Onsdag blir det også netto import fra Danmark, ettersom prisene på Jylland går under prisene på Sørlandet store deler av dagen. Mot Tyskland og særlig Storbritannia blir det eksport onsdag. Men netto importerer NO2 knapt 13 GWh onsdag. Altså ser det da ut til at produsentene sparer på vannet.

Grafikken viser hvordan strømmen flyter inn og ut av NO2 onsdag:

Made with Flourish

Av landene rundt oss er det Storbritannia som får de høyeste strømprisene onsdag. Prisen når 5 kr/kWh før nettleie og avgifter klokka 19 onsdag kveld.

Det er likevel nesten billig målt mot de franske strømprisene. I den samme timen koster strømmen i Frankrike 6,72 kr/kWh før nettleie og avgifter.