I uken som har gått har det vært godt med vind på kontinentet. Gårsdagen ble usedvanlig vindfull og i Tyskland