Pressemelding: Digitaliseringen forandrer forutsetningene for energisektoren og er sentral for Fortums fremtidige konkurrenskraft. For å ligge i forkant av utviklingen starter Fortum nå en enhet som