Den gjennomsnittlige prisen i det nordligste prisområdet, NO4 (Tromsø), er så langt i juli 21,73 øre/kWh. Det er omtrent det samme som prisen var i juni, da den landet på 21,25 øre/kWh. Samtidig ser vi at prisene i de øvrige prisområdene stiger, ikke minst i det sørligste prisområdet, som så langt har en gjennomsnittlig juli-pris på 60,69 øre/kWh.

Med dagens værbilde og den samlede situasjon i forhold til kraftproduksjon og overføringskapasitet, er det lite som tilsier at vi får en fundamental endring i dette bildet med det aller første. Det tror heller ikke administrerende direktør for SKS Handel, Jørgen Gunnestad.

Høy kraftproduksjon, beskjedent forbruk og begrenset overføringskapasitet både til prisområdet lenger sør, NO3 (Trondheim) og til de svenske prisområdene SE1 (Luleå) og SE2 (Sundsvall), bidrar til innestengt kraft og lav pris.

Ser langt etter økt nettkapasitet

Økt nettforbindelse med det aller første kan nok produsentene se langt etter. Da må det heller energikrevende etableringer som datasentre eller lignende. Og lav kraftpris bør virke forlokkende på utbyggere av nettopp datasentre. Samtidig er heller ikke det gjort over natten.

– Det er et langt lerret å bleke. Men det er det eneste som kan berge oss. For det er ikke noe fokus på å bygge noe flere store overføringer. I hvert fall ikke sørover i Norge. Litt blir det sørover i Sverige, men det trenger de nok selv, påpeker Gunnestad til Europower.

Feil og vedlikehold

I tillegg til nevnte utfordringer har sommeren så langt også vært preget av feil og vedlikehold i overføringsnettet. Noe av utkoblingene er planlagte, mens andre er akutte feil som oppstår.

– Da har det vært spesielt dårlig med muligheten til å eksportere kraft. Det er bygget mye ny produksjon og ingen ny utveksling, påpeker Gunnestad.

For nettopp den massive vindkraftutbyggingen nord i Sverige har, som Europower tidligere har omtalt, bidratt til at denne situasjonen har blitt mer tydelig det siste året.

Statkraft har mye vannkraftproduksjon i NO4. De skal også gjennomføre noe vedlikehold i løpet av høsten. Gunnestad, peker på at dette også påvirker situasjonen.

– De kjører sikker ned magasinene litt, eller ønsker kjøre ned magasinene, før det. Det påvirker også, påpeker han.

– Hvordan er det i forhold til prissikring?

– Det som er prissikret av produksjon og ikke områdesikret, det blir et forferdelig regnskap. Men nå har vi prissikret det meste til områdepris. Men det er ikke så lett å få gjort det fordi det ikke er så mye forbruk å sikre det mot. Når forskjellene er så store er det får som vil binde seg opp, forklarer han.

Som situasjonen er nå er det få som vil binde seg opp med kjøp av kraft i NO4.

– Nå er det en stor utfordring for produsentene i nord å få gjort prissikring til fornuftig pris, forklarer Gunnestad.

Slår tilbake på eierne

Prisen vil jo også slå ut på resultatet for kraftprodusentene i nord sammenlignet med produsentene i sør. Det vil igjen gi utslag for eierne som i stor grad er kommuner og fylkeskommuner.

– Samfunnsøkonomien i dette er ikke bra, og vi ser for oss at situasjonen blir sånn noen år fremover.

Verst blir det for de produsentene som har prissikret produksjon i systempris og ikke områdepris.

– For de kan det bli verre enn fjoråret. Hvis du har solgt kraft til 25 øre og ikke prissikret området, så må man betale. For man taper jo mer enn de 25 på sikring på område. Da ender man med en negativ sikringspris. Det er ikke hyggelig, påpeker han.

For SKS er det imidlertid ikke noe problem, da de har sikret det meste mot områdepris, men det blir altså vanskeligere å gjøre fremover.

– Det er jo ikke bra når det blir så ekstreme forskjeller på områdene, forskjeller som ingen så for seg for bare et år siden. Vi må nok leve med dette en stund fremover før det kommer mer forbruk på plass. Vi ser noen år fremover som er veldig utfordrende for produsenter i nord.

Tror på bedring

Til tross for at Gunnestad forventer at situasjonen vil holde seg fremover når det gjelder innestengt kraft, så har han samtidig tro på noe bedring i prisen når feil og utbedringer blir rettet opp på nettet og det blir litt høyere forbruk i en kaldere periode.

– Vi er likevel optimister, men vi ligger litt langt bak prismessig, sier Gunnestad.

Ifølge Gunnestad skal Statkraft koble ut med både Kobbelv og Svartisen, samtidig som de allerede er ute med Rana.

– Da er det mye effekt som er ute og da kan det være at det holder med den utvekslingskapasiteten vi har og kan få en formidabel prisoppgang i nord for noen uker.

Men så kommer denne produksjonen inn igjen etter det og da kan det igjen bli volatilt.