Like før påske kom meldingen om at det som ifølge RME er det niende største nettselskapet i Norge, Glitre Energi Nett, overtar aksjemajoriteten i Asker Nett – tidligere Hurum Nett.

Selskapet har tidligere vært heleid av Asker kommune via Hurum Energi. Glitre Energi Nett overtar 51 prosent av aksjene.

Et av målene med overtakelsen er at effektiviteten i nettselskapet skal øke, slik at nettleia dermed kan bli lavere enn den ellers ville vært.

Da Europower høsten 2021 sammenliknet nettleia på tvers av hele landet, havnet Asker Nett nede på 68.