Like før påske kom meldingen om at det som ifølge RME er det niende største nettselskapet i Norge, Glitre Energi Nett, overtar aksjemajoriteten i Asker Nett – tidligere Hurum Nett.

Selskapet har tidligere vært heleid av Asker kommune via Hurum Energi. Glitre Energi Nett overtar 51 prosent av aksjene.

Et av målene med overtakelsen er at effektiviteten i nettselskapet skal øke, slik at nettleia dermed kan bli lavere enn den ellers ville vært.

Da Europower høsten 2021 sammenliknet