- Vi i den vestlige verden må ta hovedansvaret for å rydde