Fjoråret ble et magert år for mange vannkraftprodusenter og hos Helgeland Kraft ble inntektene fra vannkraften halvert sammenlignet med i 2019. Produksjonen gikk betydelig opp, men de lave prisene gjorde at inntektene likevel ble kraftig