Tirsdag ble det kjent at den nye konsernsjefen i Haugaland Kraft heter Pablo Barrera. Han er 36 år og er opprinnelig fra Haugesund. I en melding fra konsernet heter det at Barrera kommer fra Yara International hvor han har hatt en rekke internasjonale lederstillinger.

Han har en bachelor i økonomi og administrasjon og en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Til Europower beskriver han motivasjonen for stillingen slik;

– Jeg ønsket meg denne jobben fordi det er en bransje som jeg synes er veldig spennende. Det er et selskap som er fremoverlent og som har tatt en del interessante posisjoner og som har store ambisjoner. Og det er en region jeg er veldig glad i og har lyst til å være med og utvikle, sier han til Europower.

– Hvilken erfaring har du fra kraftbransjen?

– I Yara har jeg jo vært innkjøpsansvarlig, og gjennom det har jeg hatt ansvar for innkjøp av kraft og gass blant annet. Yara er jo en av de største forbrukerne av naturgass i Europa etter kraftselskapene. Jeg har også erfaring gjennom at Yara har sett på ulike elektrifiseringsprosjekter i Yara og innen grønn hydrogen og grønn ammoniakk. Så jeg har vært eksponert for kraftbransjen, sier han.

Inntrykket han har av bransjen, er positivt.

– Jeg har egentlig et veldig positivt inntrykk av bransjen. Jeg opplever at det er en bransje som er sitt ansvar bevisst på å drive gjennom det grønne skiftet. Og vi har jo en flott mulighet i Norge som har lang erfaring med fornybar kraft. Så jeg synes det er bransje med mye potensiale og mye muligheter.

Ledertalent

I 2018 ble Barrera kåret til «Årets ledertalent», og i 2019 ble han valgt ut til Young Global Leaders, et program i regi av World Economic Forum.

– Du er jo selv en ung leder – hvordan tenker du skal bransjen kunne tiltrekke seg unge?

– Der er jeg faktisk veldig optimistisk. Fordi jeg opplever at mange unge er opptatt av å bidra positivt til samfunnet, og det kan du gjøre gjennom å engasjere deg i kraftbransjen, spesielt den grønne og fornybare delen, som vi er dypt inne i – i Norge. Også opplever jeg at mange unge er opptatt av teknologi, og det er jo noe man har mye å gjøre med i kraftbransjen. Teknologi er både noe man bruker mye og tilrettelegger for, sier han – og kommer på et tredje element som også kan være viktig for å tiltrekke seg unge;

– En ting er å bidra med noe positivt til samfunnet på et globalt eller nasjonalt plan, men i kraftbransjen kan du også ha et ganske direkte bidrag lokalt. For eksempel det jeg ser her i Haugaland, de tingene Haugaland Kraft jobber med, bidrar til endring lokalt – for både kvinner og menn i hjemmene sine, for industribedrifter og for nærmiljøet. Det at en får elektrifisert og utviklet en ny, grønn industri – det har en lokal impact.

Styreleder Petter Steen i Haugland Kraft har tro på at Pablo Barrera kan ta konsernet videre;

– Pablo Barrera sitter inne med unik kunnskap og erfaring som vil bidra til å ta konsernet inn i en ny tid, samtidig som alt det gode som er bygget opp gjennom mange år, tas med videre. Hans oppgave blir å bygge videre på det grunnlaget som er lagt av Olav Linga, samtidig som han skal bidra til å realisere selskapets mål om å utvikle ny forretningsvirksomhet som en del av det grønne skiftet, sier Steen i meldingen.

– Oppgave jeg går løs på med stor respekt

Det var i januar at det ble kjent at Olav Linga skulle slutte i jobben som konsernsjef etter 18 år ved roret.

– Vi må ha en strateg som skjønner utviklingen og som er i stand til å skjønne hva for et område han eller hun jobber i, uttalte Linga til Europower den gang – da han ble spurt hvilke egenskaper hans etterfølger burde ha.

– Hva tenker du om å overta etter Olav Linga?

– Det tenker jeg er store sko å fylle. Jeg har fulgt Haugaland Kraft fra sidelinjen de siste årene. Det er ingen tvil om at han og ledelsen har gjort en solid jobb i å bygge selskapet og å ta det gjennom en konsolideringsreise der man har gått fra å være enkeltselskap til et konsern. Så det er en oppgave jeg går løs på med stor respekt.

Spurt om hva som er de viktigste utfordringene Haugaland Kraft står overfor, trekker han først og fremst frem behovet for mer grønn kraft.

– Sånn overordnet tror jeg det er å skaffe til veie mer grønn, fornybar kraft. Også tror jeg det vil bety at vi som selskap kommer til å få det travelt med å utvikle, identifsere og modne frem muligheter. Plukke de som vi tror er best egnet til å lykkes med, og bruke all vår tid og energi på å faktisk få levert. Det er et område der det vil skje mye og det kommer til å være mange muligheter.

Barrera tiltrer jobben som konsernsjef i Haugaland Kraft i september.