Det er stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn fra Venstre (V) som tar opp saken med statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet (OED).

– Regjeringen har presentert en ambisjon om å tildele områder for 30 GW havvind innen 2040. Men det går ikke frem hvilket grunnlag målet er tuftet på, skriver Rotevatn i et spørsmål til statsråden.

Han lurer hva slags faglig grunnlag NVE, Miljødirektoratet, Havforskingsinstituttet og eventuelt andre har bidratt med.

– For Stortinget si oppfølging vil det være av stor verdi om regjeringen kan dele de faglige vurderingene, skriver Venstre-representanten.