Daglig leder Margrete Raaum i KraftCERT forteller at det har kommet inn en rekke henvendelser fra aktører i kraftbransjen i kjølvannet av invasjonen.

– Mange har spurt om råd

– Mange har tatt kontakt og spurt om råd, noe vi gir fortløpende. Nå vil vi også sende ut varsel med anbefalinger samlet til alle. Vi vil også ha webinarer og sette i verk andre tiltak, sier Raaum til Europower.

Hun sier det er naturlig for KraftCERT å øke beredskapen i en slik situasjon.