Den såkalte hybridløsningen er blitt gjenstand for hard kritikk og kritiske røster mener dette i realiteten er nye utenlandskabler med et vindkraftverk i midten. Industriaktører og opposisjonen på Stortinget mener hybridkabler er en forutsetning for at utbyggingen av havvind skal bli lønnsom.

Samtidig har Senterpartiet gjort det klart at de ikke ønsker å åpne for mer eksport av norsk vannkraft gjennom nye utenlandskabler som de mener hybridkablene i realiteten vil være

Jonas Gahr Støre sa på pressekonferansen at alle løsninger fortsatt ligger på bordet.