Byrået legger imidlertid til at veksten vil flate ut i 2023.

I løpet av 2021 ble det installert 295 gigawatt nye fornybare kraftvolumer. Det til tross for utfordringer og forsinkelser i forsyningskjedene og høye priser på råvarer, skriver IEA i en rapport som ble offentliggjort onsdag.

Ytterligere 320 gigawatt er forventet å bli installert i år. Det tilsvarer hele Tysklands etterspørsel etter elektrisitet, eller EUs totale elektrisitetsproduksjon fra naturgass.

Håp om russisk energiuavhengighet

Ifølge byrået vil solenergi utgjøre 60 prosent av veksten i fornybar energi i 2022. IEA mener at det kan bidra til å gjøre EU signifikant mindre avhengig av russisk gass i kraftsektoren.

– Energimarkedets utvikling de siste månedene, og særlig i Europa, har nok en gang vist den viktige rollen fornybar energi spiller i utviklingen av energisikkerhet. I tillegg bidrar det til å redusere utslipp, sier administrerende direktør Fatih Birol i IEA.

Han oppfordrer myndighetene i land til å legge en strategi som bidrar til at fornybare installasjoner kommer raskt på plass.

Vind og vann senker farten

Byrået advarer også mot at veksten i fornybar energi kan stagnere neste år.

– Ettersom politikken ikke er tydelig nok forventes det at utbyggingen av fornybar kraftkapasitet i verden vil flate ut i 2023, sier Birol.

Selv om det er sterk fremgang av solenergi, motvirkes det av at vannkraftutbyggingen har falt med 40 prosent, og at det er «lite endring» i utbygging av vindkraft, opplyser IEA.

(©NTB)