Det kommer frem i en pressemelding fra Finansdepartementet:

– Særavgiften på landbasert vindkraft trer i kraft fra 1. juli 2022. Avgiften vil utgjøre 1 øre per kWh produksjon. Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene, heter det i meldingen.

Avgiften ble vedtatt i statsbudsjettet for 2022 vedtok, og skulle ha trådt i kraft fra årsskiftet

– Siden avgiften kunne reise EØS-rettslige problemstillinger om offentlig støtte, ble iverksetting av avgiften utsatt. Dette er nå avklart, og avgiften vil bli iverksatt fra 1.