Det var Miljøvernforbundet som i utgangspunktet var motpart i saken mot TrønderEnergi. For to år tilbake ba de om innsyn i et dokument, noe som TrønderEnergi avslo. Organisasjonen klaget inn saken, og fikk medhold hos fylkesmannen (i dag statsforvalteren).

Da tok TrønderEnergi saken for retten, og der var det fylkesmannen representert ved Kommunal-departementet som var motpart.

Nylig kom dommen fra Oslo tingrett, og TrønderEnergi fikk fullt medhold. Det var nettavisen Journalisten som først omtalte saken.

Hensikten med offentlighetsloven er å gi presse og andre interesser mulighet til innsyn i offentlig virksomhet.