Lofotkraft fikk et overskudd i fjor på 143 millioner kroner etter skatt, går det fram av en pressemelding som selskapet har sendt ut. Årsrapporten blir først offentliggjort etter generalforsamlingen 20. mai.

I nedslagsfeltet er selskapet godt rustet til å levere mer strøm til de som ønsker det, ifølge konsernsjef Arnt M. Winther. I løpet av de siste 12–15 årene er det investert nesten 2 milliarder kroner i å ruste opp nettet.

– Vi er egentlig over den store reinvesteringsboomen.