Pressemelding: Norsk Grønnkraft Utbygging AS (NGKU) skal bygge kraftverket på vegne av Opplandskraft. Prosjektet har en forventet kostnad på ca.