For kunne kutte utslipp og overholde Parisvtalen har Regjeringen bedt om en analyse av potensialet for å kutte