Betaler huseiere 100.000 for å slippe å levere strøm

I Nordland ønsker ikke nettselskapet Arva å reparere en sjøkabel som har levert elektrisitet til øya Dørvær i Træna kommune siden 1970. Det er ingen fastboende på øya. Arva har søkt om fritak for leveringsplikten og har tilbudt eierne av fire fritidsboliger på øya er tilbudt 100.000 kroner, slik at beboernes kan dekke sine kostnader på andre måter. Det skriver NRK. Ifølge Arva vil det koste sju millioner kroner å få på plass en ny kabel - og de anfører at det vil være en dårlig utnyttelse av samfunnets ressurser.