Borten Moe i dobbeltrolle: Ola Borten Moe (Sp) går imot stenging av to vindkraftparker - hvor oljeselskapet han eier deler av, vil ha strøm fra. Nå får han kritikk fra opposisjonen. – Det er ikke slik at man plutselig er privatperson. Statsråd er man hele tiden. På grunn av hans egeninteresse i denne saken, tar jeg det som en selvfølge at han ikke er med på behandlingen av denne saken, sier Ola Elvestuen (V), ifølge DN.

Utsetter Øyfjellet-rettssak: Advokatene til utbyggeren av Øyfjellet vindpark krevde saken utsatt på grunn av altfor kort tid til forberedelser, men advokatene til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt var uenige.