EUs energisatsing på sommerhøring i Norge nå: Skal Norge slutte seg til EUs regler om hurtigbehandling av konsesjoner for vindkraft og solkraft? Skal vi påby solpanel på alle nybygg? Dette er noen av de EU-forslagene som regjeringen nå har sendt ut på høring, skriver Energi og Klima. Fristen for å uttale seg er satt til 8. august. Et sentralt spørsmål er om EUs Repower EU er å regne som relevant for EØS-avtalen, og dermed skal bli en del av også det norske regelverket.