Eneste analytiker som forutså Fjordkrafts fall. Da aksjekursen i Fjordkraft toppet ut på nær 100 kroner, trakk analytiker