Tappar ned vassmagasin. Statkraft bur seg på at all snøen i fjellet kan gi storflaum, og dei