– Strømnettet bør finansieres over statsbudsjettet, ikke over strømregningen. – Etter mye bråk rundt den nye nettleiemodellen bør myndighetene nå ta noen skritt tilbake og vurdere hvilke problemer nettleien egentlig er egnet til å løse... Både effektivitets- og fordelingshensyn tilsier altså at strømnettet heller bør finansieres over statsbudsjettet og gjennom skattesystemet, sier Åsmund Sunde Valseth, samfunnsøkonom i Valseth Analyse, tidligere leder for kraftsystemseksjonen i NVE og med bakgrunn fra Finansdepartementet. (DN, 28/1)

Persen lover hybridkabel-løsning før påske. Utbygging av av vind- og hybridkabler er en vanskelig sak for regjeringen.