Fred. Olsen etterlyser norsk vindkraft-miljø. Fred. Olsen har beveget seg fra olje til fornybar energi, og rederen mener det